Diễn đàn đan móc

Diễn đàn dành cho các bạn thích đan móc

You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 9 trang]

11Bình thường M011 on 24/2/2009, 21:15

thú nhồi bông

avatar
Cuộn len vừa vừa
Cuộn len vừa vừa
Bánh Donut xinh xinh nào mọi người. Dễ lắm nhé. :kni2:Spoiler:
Rnd 1: Join with slip st to make a ring. Work 2 sc in each ch.
Place marker in first st for beg of rnd; move marker up as each rnd is
completed - 24 sts.

Rnd 2: *2 sc in next st 2 đơn chụm chân , sc in next st móc đơn , rep from * around - 36 st.

Rnds 3-12: Sc in each st around. mui binh
Rnd 13: *Sc2tog 2 đơn chụm đầu , sc in next st móc đơn , rep from * around - 24 sts.

Rnd 14: *Sc2tog 2 đơn chụm đầu , rep from * around - 12 sts.
Fasten off.

FINISHING
Sew last rnd to first rnd to make Doughnut,
stuff lightly before sewing closed.
Weave in ends. To decorate, snip B into 1/4 in. (6 mm) lengths and glue
to Doughnut for sprinkles or coconut, or glue longer lengths of B on
for frosting lines.Được sửa bởi thú nhồi bông ngày 25/2/2009, 20:49; sửa lần 1.

12Bình thường M012 on 25/2/2009, 20:47

thú nhồi bông

avatar
Cuộn len vừa vừa
Cuộn len vừa vừa
Hươu cao cổ xinh xinh nèSpoiler:
BODY


Beg at the top of the head, with A, ch 2.

Rnd 1: Work 6 sc in first ch. Place marker in first st for beg of rnd; move marker up as each rnd is completed.

Rnd 2: Work 2 sc in each st around – 12 sts.

Rnd 3: *2 sc in next st, sc in next st, rep from * around – 18 sts.

Rnd 4: *2 sc in next st, sc in each of next 2 sts, rep from * around – 24 sts.

Rnds 5-7: Sc in each st around.

Rnd 8: Work 2 sc in each of first 6 sts, sc in next 18 sts – 30 sts.

Rnds 9-11: Sc in each st around.

Rnd 12: (Sc2tog) 6 times, sc in next 18 sts – 24 sts.

Rnd 13: *Sc2tog, sc in each of next 2 sts, rep from * around – 18 sts.

Following package directions, attach safety eyes to Body. Beg stuffing Body. Continue stuffing firmly as work progresses.

Rnds 14-25: Sc in each st around.

Rnd 26: *2 sc in next st, sc in each of next 5 sts, rep from * around – 21 sts.

Rnd 27: *2 sc in next st, sc in each of next 6 sts, rep from * around – 24 sts.

Rnd 28: *2 sc in next st, sc in each of next 7 sts, rep from * around – 27 sts.

Rnd 29: *2 sc in next st, sc in each of next 8 sts, rep from * around – 30 sts.

Rnd 30: *2 sc in next st, sc in each of next 9 sts, rep from * around – 33 sts.

Rnd 31: *2 sc in next st, sc in each of next 10 sts, rep from * around – 36 sts.

Rnds 32-43: Sc in each st around.

Rnd 44: *Sc2tog, sc in each of next 4 sts, rep from * around – 30 sts.

Rnd 45: *Sc2tog, sc in each of next 3 sts, rep from * around – 24 sts.

Rnd 46: *Sc2tog, sc in each of next 2 sts, rep from * around – 18 sts.

Rnd 47: *Sc2tog, sc in next st, rep from * around – 12 sts.

Rnd 48: (Sc2tog) around – 6 sts.

Fasten off.


LEGS (make 4)

With B, ch 2.

Rnd 1: Work 6 sc in first ch. Place marker in first st for beg of rnd; move marker up as each rnd is completed.

Rnd 2: Work 2 sc in each st around – 12 sts.

Rnd 3: *2 sc in next st, sc in next st, rep from * around – 18 sts.

Rnd 4: Working through back loops only, sc in each st around.

Rnd 5: *Sc2tog, sc in next st, rep from * around – 12 sts.
Change to A.

Rnds 6-22: Sc in each st around.

Fasten off.


HORNS (make 2)

With B, ch 2.

Rnd 1: Work 4 sc in first ch. Place marker in first st for beg of rnd; move marker up as each rnd is completed.

Rnd 2: Work 2 sc in each st around – 8 sts.

Rnd 3: Sc in each st around.

Rnd 4: (Sc2tog) around – 4 sts. Change to A. Stuff firmly.

Rnds 5-7: Sc in each st around.

Fasten off.


EARS (make 2)

With B, ch 2.

Rnd 1: Work 6 sc in first ch. Place marker in first st for beg of rnd; move marker up as each rnd is completed.

Rnd 2: Work 2 sc in each st around – 12 sts.

Fasten off.


TAIL

With A, ch 15. Change to B.

Ch 5, sl st to last A ch, ch 5, sl st to same last A ch, ch 5, sl st and end at same ch. Fasten off.


SMALL SPOTS (make 3)

With B, ch 2.

Work Rnd 1 of Ears. Fasten off.


LARGE SPOTS (make 2)

Work as for Ears.


FINISHING

Sew Horns to top of Body. Fold Ears and sew to Body. Stuff Arms and
Legs lightly and sew to Body. Sew Tail to back of Body. Sew Spots as
desired onto Body. With brown yarn, embroider straight st nose and
mouth. Weave in ends.


ABBREVIATIONS / REFERENCES
Click for explanation and illustration
beg = begin(s)(ning)ch(s) = chain(s)
dec = decreas(e)(s)(ing)rep = repeat(s)(ing)
rnd(s) = round(s)sc = single crochet
sl = slipst(s) = stitch(es)

13Bình thường M013 on 26/2/2009, 08:23

yenyen

avatar
Cuộn len khá to
Cuộn len khá to


Spoiler:
Section 1
You will work from the bottom
Ch 25
Row 1 sc in first ch from hook and in each ch to end (24 sc) ch1, turn
throughout
Row 2 2sc in first 2 sc. sc in each sc to last 2 sc. 2 sc in last 2 sc (28 sc)
Row 3 2 sc in first sc. sc in each sc to last sc. 2 sc in last sc (30 sc)
Row 4 2 sc in first sc. sc in each sc to last sc. 2 sc in last sc (32 sc)
Row 5 2 sc in first sc. sc in each sc to last sc. 2 sc in last sc (34 sc)
Row 6-10 sc in each sc to end (34 sc)
Row 11 Dec over first 2 sc. sc in each sc to last 2 sc. Dec over last 2 sc (32 sc)
Row 12 Dec over first 2 sc. sc in each sc to last 2 sc. Dec over last 2 sc (30 sc)
Row 13 Dec over first 3 sc. sc in each sc to last 3 sc. Dec over last 3 sc (26 sc)
Row 14 Dec over first 2 sc. sc in each sc to last 2 sc. Dec over last 2 sc (24 sc)
Row 15 Dec over first 2 sc. sc in each sc to last 2 sc. Dec over last 2 sc (22 sc)
Row 16-34 sc in each sc across (22 sc)
Row 35 sc in each sc to last sc. 2 sc in last sc (23 sc)
Row 36 2 2 sc in first sc. sc in each sc to last sc. 2 sc in last sc (25 sc)
Row 37 sc in each sc to end (25 sc)
Row 38 2 sc in first sc. sc in each sc to last sc. 2 sc in last sc. (27 sc)
Row 39 2 sc in first sc. sc in each sc to last sc. 2 sc in last sc. (29 sc)
Row 40 2 sc in first sc. sc in each sc to last sc. 2 sc in last sc. (31 sc)
Row 41 2 sc in first sc. sc in each sc to last sc. 2 sc in last sc. (33 sc)
Row 42 sc in each sc across (33 sc)
Row 43 2 sc in first sc. sc in each sc to last sc. 2 sc in last sc. (35 sc)
Row 44 2 sc in first sc. sc in each sc to last sc. 2 sc in last sc. (37 sc)
Row 45 2 sc in first sc. sc in each sc to last sc. 2 sc in last sc. (39 sc)
Place marker in first sc on row 45
Row 46 sc in first sc and in next 24 sc (25 sc)
Row 47 Dec over first 3 sc. sc in each sc to last sc. 2 sc in last sc (24 sc)
Row 48 2 sc in first sc. sc in each sc to end (25 sc)
Row 49 Dec over first 2 sc. sc in each sc to last sc. 2 sc in last sc (25 sc)
Row 50 2 sc in first sc. sc in each sc to last 2 sc. Dec over last 2 sc. (25 sc)
Row 51 sc in each sc to last 2 sc. 2 sc in next to last sc. 3 sc in last sc (28 sc)
Row 52 3 sc in first sc. sc in each sc across (30 sc)
Row 53 sc in each sc to last sc. 2 sc in last sc (31 sc)
Row 54 2 sc in first sc. sc in each sc to last sc. 2 sc in last sc (33 sc)
Row 55 sc in each sc across (33 sc)
Row 56 sc in each sc to last sc. 2 sc in last sc (34 sc)
Row 57-59 sc in each sc across (34 sc)
Row 60 dec over first 2 sc. sc in each sc to end last 2 sc. Dec over last 2 sc (32
sc)
Row 61 dec over first 2 sc. sc in each sc to end last 2 sc. Dec over last 2 sc (30
sc)
Row 62 dec over first 2 sc. sc in each sc to end last 2 sc. Dec over last 2 sc (28
sc)
Row 63 dec over first 2 sc. sc in each sc to end last 2 sc. Dec over last 2 sc (26
sc)
Finish off
Section 2
Return to marked stitch in row 45
Row 46 2 sc in first sc. sc in next 12 sc (14 sc)
Row 47 dec over first 2 sc. sc in each sc to last sc. 2 sc in last sc (14 sc)
Row 48 2 sc in first sc. sc in each sc to last 2 sc. dec over last 2 sc. (14 sc)
Row 49 dec over first 2 sc. sc in each sc to last sc. 2 sc in last sc (14 sc)
Row 50 2 sc in first sc. sc in each sc to last 2 sc. dec over last 2 sc. (14 sc)
Row 51 sc in each sc to last sc. 2 sc in last sc (15 sc)
Row 52 3 sc in first sc. sc in each sc across (17 sc)
Row 53 sc in each sc to last sc. 3 sc in last sc (19 sc)
Row 54 3 sc in first sc. sc in each sc to last sc. 2 sc in last sc (22 sc)
Row 55 2 sc in first sc. sc in each sc to last sc. 2 sc in last sc (24 sc)
Row 56 2 sc in first sc. sc in each sc across (25 sc)
Row 57-59 sc in each sc across (25 sc)
Row 60 Dec over first 2 sc. sc in each sc to last 2 sc. dec over last 2 sc (23 sc)
Row 61 dec over first 2 sc. sc in each sc across (22 sc)
Row 62 dec over first 2 sc. sc in each sc to last 2 sc. dec over last 2 sc (20 sc)
Row 63 dec over first 3 sc. sc in each sc to last 2 sc. dec over last 2 sc (17 sc)

Finish off

14Bình thường M014 on 26/2/2009, 08:41

yenyen

avatar
Cuộn len khá to
Cuộn len khá to
Quả trứng nhé!


Spoiler:
COZY
With A (len màu trắng), ch 2.
Rnd 1: Work 4 sc in first ch. Place marker in first st for beg of rnd; move marker up as each rnd is completed.
Rnd 2: Work 2 sc in each sc around - 8 sc.
Rnd 3: *2 sc in next st, sc in next st, rep from * around - 12 sts.
Rnd 4: *2 sc in next st, sc in each of next 2 sts, rep from * around - 16 sts.
Rnd 5: *2 sc in next st, sc in each of next 3 sts, rep from * around - 20 sts.
Rnd 6: *2 sc in next st, sc in each of next 4 sts, rep from * around - 24 sts.
Rnds 7 -14: Sc in each sc around.
Rnd 15: *Sc2tog, sc in each of next 2 sts, rep from * around. Fasten off.

FACE
With B (len màu vàng), ch 2.
Rnd 1: Work 6 sc in first ch. Place marker in first st for beg of rnd; move marker up as each rnd is completed.
Rnd 2: Work 2 sc in each sc around - 12 sc.
Rnd 3: *2 sc in next st, sc in next st, rep from * around - 18 sc. Fasten off.

FINISHING
Sew beads to face. With pink yarn, embroider straight st smile. Sew face to body. Weave in ends.

15Bình thường M015 on 27/2/2009, 20:34

thú nhồi bông

avatar
Cuộn len vừa vừa
Cuộn len vừa vừa
Bánh kem nữa nào

Brandy Snap Basket
Spoiler:
With gold, form an adjustable ring.
Rnd 1: ch 1, 6 sc in ring, join.
Rnd 2: ch 1, 2 sc in each sc, join. (12)
Rnd 3: ch 1, (1 sc, 2 sc) around, join. (18)
Rnd 4: ch 1, (1 sc, 1 sc, 2 sc) around, join.
(24)
Rnd 5: ch 1, (1 sc, 2 sc) around, join. (36)
Rnd 6: ch 1, (1 sc, 1 sc, 2 sc) around,
join. (48) Do not join from here.
Rnds 7-14: ch 1, sc around.
Rnd 15: (3 sc, 3 sc, dec, dec, dec) around.
(54)
Rnd 16: sc across. Fasten off.

Ice Cream
With white and using a thicker weight, form an adjustable ring.
Rnd 1: ch 1, 8 sc in ring, join. Rnd 2: ch 1, 2 sc in each sc, join. (16) Rnd 3: ch 1, (1 sc, 2 sc) around,
join. (24) Rnds 4-5: ch 1, sc around, join. Rnd 6: ch 1, dec around, join. (16) Rnd 7: ch 1, sc around,
join. Rnd 8: Working in front lps, ch 1, 3 sc in first lp, sl st in next, 2 sc in next, sl st in next, 4 sc in next, sl
st, 2 sc, sl st, 3 sc, sl st, 2 sc, join. Fasten off.

Chocolate stick
Ch 10. Rows 1-15: sc across. Curl to make a stick. Sew or hot glue to secure shape.

16Bình thường M016 on 27/2/2009, 20:35

thú nhồi bông

avatar
Cuộn len vừa vừa
Cuộn len vừa vừa
Thỏ bông nè
Chart 1
Chart 2

17Bình thường M017 on 1/3/2009, 10:08

thú nhồi bông

avatar
Cuộn len vừa vừa
Cuộn len vừa vừa
3 chú heo con nè :k15:Chart 1
Chart 2

18Bình thường Siêu nhân Gao (M018) on 2/3/2009, 12:30

atate

avatar
Cuộn len vừa vừa
Cuộn len vừa vừa

19Bình thường M019 on 2/3/2009, 20:41

thú nhồi bông

avatar
Cuộn len vừa vừa
Cuộn len vừa vừa
Xương rồngChart 1
Chart 2

20Bình thường M020 on 3/3/2009, 19:30

thú nhồi bông

avatar
Cuộn len vừa vừa
Cuộn len vừa vừa

21Bình thường M021 on 4/3/2009, 20:36

thú nhồi bông

avatar
Cuộn len vừa vừa
Cuộn len vừa vừa
Hamster hamsterChart

22Bình thường M022 on 5/3/2009, 09:34

ốc tiêu


Cuộn len to
Cuộn len to
Đây là video cách móc trái cherryVideo móc cupcakes với cherry và sprinkles

23Bình thường M023 on 5/3/2009, 10:42

ốc tiêu


Cuộn len to
Cuộn len to
Cách móc candy cane vào dịp Christmas.
2 mẫu này ốc tiêu xin cho vào đây luôn nhe, chị em có thể móc trang trí hoặc dành tặng cho các em bé xinh xắn đáng yêu vào mùa noel, mùa yêu thương.và đây là cách móc Christmas Wreath.
Mẫu này dùng để trang trí vào dịp noel thì còn gì bằng phải không chị em và các bạn?

24Bình thường M024 on 5/3/2009, 11:33

ốc tiêu


Cuộn len to
Cuộn len to
Tiếp theo là 2 video cũng về decorate cho noel nè

Hướng dẫn cách móc cây thông


Hướng dẫn cách làm đôi tất nhỏ nhỏ xinh xinh để treo lên cây thông thật hehe

25Bình thường M025 on 6/3/2009, 20:45

thú nhồi bông

avatar
Cuộn len vừa vừa
Cuộn len vừa vừa
Móc kero chan trong phim hoạt hình thủ lĩnh thẻ bài nàoĐây là ảnh em móc theo chart này, nhưng chưa may đôi cánh cho nó, nên quyết định biến tấu nó sang 1 con khác chứ ko phải kero (nhưng vẫn sử dụng chart của kero để làm ra nó)Spoiler:
Head (Using Kerochan yarn)

Rnd 1: 6 sc into ring (6 sts)
Rnd 2: 2-sc inc around (12 sts)
Rnd 3: *sc 1, 2-sc inc into next st* around (18 sts)
Rnd 4: *sc 2, 2-sc inc into next st* around (24 sts)
Rnd 5: *sc 3, 2-sc inc into next st* around (30 sts)
Rnd 6: *sc 4, 2-sc inc into next st* around (36 sts)
Rnd 7: *sc 5, 2-sc inc into next st* around (42 sts)
Rnd 8: sc around (42 sts)
Rnd 9: *sc 6, 2-sc inc into next st* around (48 sts)
Rnd 10~16: sc around
Rnd 17: *sc 6, 2-dec into next st* around (42 sts)
Rnd 18: sc around (42 sts)
Rnd 19: *sc 5, 2-dec into next st* around (36 sts)
Rnd 20: *sc 4, 2-dec into next st* around (30 sts)
Rnd 21: *sc 3, 2-dec into next st* around (24 sts)
Rnd 22: *sc 2, 2-dec into next st* around (18 sts)

Body (Using Kerochan yarn)

Rnd 1: 6 sc into ring (6 sts)
Rnd 2: 2-sc inc around (12 sts)
Rnd 3: *sc 1, 2-sc inc into next st* around (18 sts)
Rnd 4: *sc 2, 2-sc inc into next st* around (24 sts)
Rnd 5~14: sc around
Rnd 15: *sc 2, 2-dec into next st* around (18 sts)

Arms (Make 2 using Kerochan yarn)

Rnd 1: 6 sc into ring (6 sts)
Rnd 2: *sc 2, 2-sc inc into next st* around (8 sts)
Rnd 3~7: sc around

Legs (Make 2 using Kerochan yarn)

Rnd 1: 6 sc into ring (6 sts)
Rnd 2: 2-sc inc around (12 sts)
Rnd 3~8: sc around


Ears (Make 2 using Kerochan yarn)

Rnd 1: 6 sc into ring (6 sts)
Rnd 2: 2-sc inc around (12 sts)
Rnd 3: *sc 1, 2-sc inc into next st* around (18 sts)
Rnd 4: *sc 2, 2-sc inc into next st* around (24 sts)
Rnd 5~8: sc around


Inside the ears (Make 2 using yellow yarn)

Rnd 1: 3 sc into ring, ch 1, turn (3 sts)
Rnd 2: 2-sc inc across, ch 1, turn (6 sts)
Rnd 3: *1 sc, 2-sc inc into next st* across, ch 1, turn (9 sts)
Rnd 4: *2 sc, 2-sc inc into next st* across, ch 1, turn (12 sts)
Rnd 5: *3 sc, 2-sc inc into next st* across, ch 1, turn (15 sts)


Tail (Using Kerochan yarn): ch 35


Tail’s pompon (Using white yarn)

Phần này sử dụng kỹ thuật làm bông xù nhé (tham khảo trong box kỹ thuật phụ trợ móc len), dùng len trắng nhé các bạn.


Wings (sử dụng vải nỉ trắng nhé)
Bạn in hình này ra giấy, sau đó dùng vải nỉ cắt y theo khuôn hình nè. Cắt 2 mảnh vải nỉ như vậy và ráp lại , vừa ráp vừa nhồi gòn đều tay nhé. Sản phẩm hoàn thánh sẽ là 1 đôi cánh trắng thật xinh cho em nó26Bình thường M026 on 6/3/2009, 21:13

thú nhồi bông

avatar
Cuộn len vừa vừa
Cuộn len vừa vừa
Series giỏ trái cây nhé. 🐷
Em chơi post 1 lèo mấy bài cho cả nhà cùng tham khảo nhé.
Chúc mọi người sẽ tự làm được 1 giỏ trái cây thật xinh xắn nè.

Mức độ mẫu: dễ

Giỏ trướcSpoiler:
Rnd 1: Work 4 sc in first ch. Place marker in first st for beginning of rnd; move marker up as each rnd is completed.

Rnd 2 and all even numbered rnds: Sc in each st around.

Rnd 3: *2 sc in next st, sc in next st, rep from * around – 6 sts.

Rnd 5: *2 sc in next st, sc in each of next 2 sts, rep from * around – 8 sts.

Rnd 7: *2 sc in next st, sc in each of next 3 sts, rep from * around – 10 sts.

Rnd 9: *2 sc in next st, sc in each of next 4 sts, rep from * around – 12 sts.

Rnd 11: 2 sc in each of the next 6 sts, sc in each of next 6 sts – 18 sts.

Rnd 13: *2 sc in next st, sc in next st, rep from * 5 times, sc in each of next 6 sts – 24 sts.

Rnd 15: *2 sc in next st, sc in each of next 2 sts, rep from * 5 times, sc in each of next 6 sts – 30 sts.

Rnd 17: *2 sc in next st, sc in each of next 3 sts, rep from * 5 times, sc in each of next 6 sts – 36 sts.

Rnd 19: *2 sc in next st, sc in each of next 4 sts, rep from * 5 times, sc in each of next 6 sts – 42 sts.

Rnd 21: *2 sc in next st, sc in each of next 5 sts, rep from * 5 times, sc in each of next 6 sts – 48 sts.

Rnd 23: *2 sc in next st, sc in each of the next 6 sts, rep from * 5 times, sc in each of next 6 sts – 54 sc.

Rnd 25: *2 sc in next st, sc in ech of the next 7 sts, rep from * 5 times, sc in each of last 6 sts – 60 sts.

Rnds 27- 31: Sc in each st around – 60 sts.

Fasten off.Được sửa bởi thú nhồi bông ngày 6/3/2009, 21:21; sửa lần 1.

27Bình thường M027 on 6/3/2009, 21:15

thú nhồi bông

avatar
Cuộn len vừa vừa
Cuộn len vừa vừa
Trái cà tím nèSpoiler:
EGGPLANT

With A, ch 2.

Rnd 1: Work 6 sc in first ch. Place marker in first st for beg of rnd; move marker up as each rnd is completed.

Rnd 2: Work 2 sc in each st around – 12 sts.

Rnd 3: *2 sc in next st, sc in next st, rep from * around - 18 sts.

Rnd 4: *2 sc in next st, sc in each of next 2 sts, rep from * around – 24 sts.

Rnd 5: *2 sc in next st, sc in each of next 3 sts, rep from * around – 30 sts.

Rnds 6 -14: Sc in each st around.

Rnd 15: *Sc2tog, sc in each of the next 8 sts, rep from * around – 27 sts.

Rnd 16: Sc in each st around.

Rnd 17: *Sc2tog, sc in each of the next 7 sts, rep from * around – 24 sts.

Rnd 18: Sc in each st around.

Rnd 19: *Sc2tog, sc in each of the next 6 sts, rep from * around – 21 sts.

Rnd 20: Sc in each st around.

Rnd 21: *Sc2tog, sc in each of the next 5 sts, rep from * around – 18 sts.

Rnds 22-24: Sc in each st around.

Rnd 25: *Sc2tog, sc in next st, rep from * around – 12 sts.

Rnd 26: *Sc2tog * around – 6 sts.

Fasten off.

STEM

With B, ch 2.

Rnd 1: Work 6 sc in first ch. Place marker in first st for beg of rnd; move marker up as each rnd is completed.

Rnds 2-4: Sc in each st around.

Rnd 5: Work 2 sc in each st around – 12 sts.

Rnd 6: *2 sc in next st, sc in next st, rep from * around – 18 sts.

Rnd 7: Sc in each st around.

Rnd 8: * Sc in next st, hdc in next st, 2 double crochet in
next st, hdc in next st, sc in next st, sl st in next st, rep from *
twice – 21 sts.

Fasten off.

FINISHING

Sew stem to top of Eggplant. Weave in ends.

28Bình thường M028 on 6/3/2009, 21:17

thú nhồi bông

avatar
Cuộn len vừa vừa
Cuộn len vừa vừa
Bí ngô (theo như tên của chart này), mà em nói thiệt, nhìn cái này em cứ nghĩ tới trái cam, chứ cái này mả kêu bí ngô em cũng...............thua luônSpoiler:
PUMPKIN

Ch 2.

Rnd 1: Work 10 sc in first ch. Place marker in first st for beginning of rnd; move marker up as each rnd is completed.

Rnd 2: Sc in each st around – 10 sts.

Rnd 3: Work 2 sc in each st around – 20 sts.

Rnd 4: Work 2 sc in each st around – 40 sts.

Rnds 5 -12: Sc in each st around. Start stuffing firmly.

Rnd 13: *Sc2tog around – 20 sts.

Rnd 14: *Sc2tog around – 10 sts.

Rnd 15: Sc2tog around – 5 sts.

Fasten off.

FINISHING

Sew a loop of green yarn at top of Pumpkin for stem.

Weave in ends.

29Bình thường M029 on 6/3/2009, 21:17

thú nhồi bông

avatar
Cuộn len vừa vừa
Cuộn len vừa vừa
Táo nhé, táo đỏ nhìn đẹp ghêSpoiler:
APPLE

With A, ch 2.

Rnd 1: Work 10 sc in first ch. Place marker in first st for beginning of rnd; move marker up as each rnd is completed.

Rnd 2: Work 2 sc in each st around – 20 sts.
Rnd 3: Sc in each st around.
Rnd 4: *2 sc in next st, sc in next st, rep from * around – 30 sts.

Rnds 5 -10: Sc in each st around.

Rnd 11: *Sc2tog, sc in each of next 8 sts, rep from * around – 27 sts.

Rnd 12: *Sc2tog, sc in each of next 7 sts, rep from * around – 24 sts.

Rnd 13: *Sc2tog, sc in each of next 6 sts, rep from * around – 21 sts.

Rnd 14: *Sc2tog, sc in each of next 5 sts, rep from * around – 18 sts.

Rnds 15 and 16: Sc in each st around. Stuff firmly.

Rnd 17: *Sc2tog, sc in next st, rep from * around – 12 sts.

Rnd 18: Sc2tog around – 6 sts.

Fasten off.

LEAF

With B, ch 4.

2 double crochet in 2nd ch from hook, half double crochet in next
ch, 3 sc in last ch. Working along opposite side of ch, half double
crochet in next ch, 2 double crochet in last ch. Fasten off. FINISHING

Sew a loop of brown yarn at top of Apple for stem, sew the Leaf to the side of the stem.

Weave in ends.

30Bình thường M030 on 6/3/2009, 21:19

thú nhồi bông

avatar
Cuộn len vừa vừa
Cuộn len vừa vừa
Đùi gà (màu mè phối gì ghê quá á ^^", em nhìn mà cứ tưởng cái đùi gà bị dịch H5N1 Laughing )Spoiler:
SQUASH

With A, ch 2.

Rnd 1: Work 4 sc in first ch. Place marker in first st for beginning of rnd; move marker up as each rnd is completed.

Rnd 2: Work 2 sc in each st around – 8 sts.

Rnds 3-4: Sc in each st around.

Rnds 5-8: Sc2tog, sc in each of next 2 sts, 2 sc in next st, sc in each of next 3 sts – 8 sts. Begin stuffing piece firmly.

Rnd 9: Sc in each of next 3 sts, 2 sc in next st, 2 sc in next st, sc in each of next 3 sts – 10 sts.

Rnd 10: Sc in each of next 4 sts, 2 sc in each of next 2 sts, sc in each of next 4 sts – 12 sts.

Rnd 11: Sc in each of next 5 sts, 2 sc in each of next 2 sts, sc in each of next 5 sts – 14 sts.

Rnd 12: Sc in each of next 6 sts, 2 sc in each of next 2 sts, sc in each of next 6 sts – 16 sts.

Rnd 13: Sc in each of next 7 sts, 2 sc in each of next 2 sts, sc in each of next 7 sts – 18 sts.

Rnd 14: *2 sc in next st, sc in each of next 2 sts, rep from * around – 24 sts.

Rnds 15 -19: Sc in each st around. Change to B.

Rnds 20 -23: Sc in each st around.

Rnd 24: *Sc2tog, sc in each of the next 2 sts, rep from * around – 18 sts.

Rnd 25: *Sc2tog, sc in next st, rep from * around – 12 sts.
Finish stuffing piece.

Rnd 26: Sc2tog around – 6 sts.

Fasten off.

FINISHING

Weave in ends.

31Bình thường M031 on 6/3/2009, 21:20

thú nhồi bông

avatar
Cuộn len vừa vừa
Cuộn len vừa vừa
Trái bắp (ngô) nhéSpoiler:
With A, ch 2.

Rnd 1: Work 3 sc in first ch. Place marker in first st for beg of rnd; move marker up as each rnd is completed.

Rnd 2: Work 2 sc in each sc around – 6 sts.

Rnd 3: *2 sc in next st, sc in next st, rep from * around - 9 sts.

Rnd 4: *2 sc in next st, sc in each of next 2 sts, rep from * around – 12 sts.

Rnd 5: *2 sc in next st, sc in each of next 3 sts, rep from * around – 15 sts.

Rnd 6:
*2 sc in next st, sc in each of next 4 sts, rep from * around – 18 sts.

Rnds 7 -16: Sc in each st around. Change to B.

Rnds 17 -24: Sc in each st around. Start stuffing firmly.

Rnd 25: *Sc2tog, sc in next st, rep from * around – 12 sts.

Rnd 26: *Sc2tog around – 6 sts.

Fasten off.

HUSK (make 3)

With B, ch 7.

Row 1: Sc in 2nd ch from hook and in each ch across – 6 sts.

Rows 2-6: Ch 1, turn, sc in each st across.

Row 7: Ch 1, turn, sc2tog, sc in each of next 4 sts – 5 sts.

Row 8: Ch 1, turn, sc2tog, sc in each of next 3 sts – 4 sts.

Row 9: Ch 1, turn, Sc2tog, sc in each of next 2 sts – 3 sts.

Row 10: Ch 1, turn, sc2tog, sc in next st.

Row 11: Ch 1, turn, sc2tog.

Fasten off.

FINISHING

Sew first row of Husks to the cob at Rnd 16 (along color change).

Weave in ends.

32Bình thường M032 on 8/3/2009, 09:38

thú nhồi bông

avatar
Cuộn len vừa vừa
Cuộn len vừa vừa

33Bình thường M033 on 8/3/2009, 18:50

thú nhồi bông

avatar
Cuộn len vừa vừa
Cuộn len vừa vừa
Gà con mới nở nè
Chart

34Bình thường M034 on 9/3/2009, 21:43

thú nhồi bông

avatar
Cuộn len vừa vừa
Cuộn len vừa vừa
Mẫu con chó con xinh xinhChart 1
Chart 2
Chart 3

35Bình thường M035 on 9/3/2009, 21:53

thú nhồi bông

avatar
Cuộn len vừa vừa
Cuộn len vừa vừa
gấu bông cứu hỏaChart 1
Chart 2
Chart 3
Chart 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 9 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 

Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs