Diễn đàn đan móc
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Diễn đàn đan móc

Diễn đàn dành cho các bạn thích đan móc


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

1Bình thường Giỏ, Túi xách, Ví,... 26/7/2011, 19:52

phuthuylon

phuthuylon
Người điều hành Box Móc
Người điều hành Box Móc
Mình lập lại topic này. Mong các bạn tích cực đóng góp các mẫu móc lại giúp mình nhé! Các mẫu móc có chất lượng mình sẽ giữ lại...

2Bình thường M01 & M02 & M03 26/7/2011, 22:45

ilangilang

ilangilang
Cuộn len khá to
Cuộn len khá to
Tòan đi copy của 4rum, giờ đem trả lại đây hehe bounce
M01
Giỏ, Túi xách, Ví,... BM01A

Chart

M02
Giỏ, Túi xách, Ví,... BM03A

Chart

M03
Giỏ, Túi xách, Ví,... BM09A

Chart

3Bình thường M04 26/7/2011, 22:50

ilangilang

ilangilang
Cuộn len khá to
Cuộn len khá to

4Bình thường M05 26/7/2011, 22:54

ilangilang

ilangilang
Cuộn len khá to
Cuộn len khá to

5Bình thường M06 26/7/2011, 23:00

ilangilang

ilangilang
Cuộn len khá to
Cuộn len khá to
Cái này tặng các mẹ có con gái xinh xinh nè^^
Giỏ, Túi xách, Ví,... Image_4591

Spoiler:
SIZE
Approx 8 ins [20.5 cm] in diameter, excluding
petals.

MATERIALS
Bernat® Berella ‘4’ (100 g/3.5 oz; 197 m/ 216 yds) or
Bernat® Super Value (197 g/7 oz; 389 m/ 426 yds)
Main Color (MC) (Yellow) 390 m/410 yds
Contrast A (White) 150 m/170 yds

Size 5 mm (U.S. H or 8) crochet hook or size
needed to obtain gauge
.

GAUGE
13 sc and 15 rows = 4 ins [10 cm].

ABBREVIATIONS
Approx
= Approximately.
Beg = Beginning.
Ch = Chain(s).
Cont = Continue(ity).
Hdc = Half double crochet.
Inc = Increase(ing).
Rep = Repeat.
Rnd(s) = Round(s).
RS = Right side.
Sc = Single crochet.
Sl st = Slip stitch.
Sp(s) = Space(s).
St(s) = Stitch(es).
Yoh = Yarn over hook.

INSTRUCTIONS
FRONT and BACK
(make alike).
With MC, ch 2.
1st rnd: 8 sc in 2nd ch from hook. Join with
sl st to first sc.
2nd rnd: Ch 1. 2 sc in each sc around. Join
with sl st to first sc. 16 sc.
3rd rnd: Ch 1. *1 sc in next sc. 2 sc in next sc.
Rep from * around. Join with sl st to first sc.
24 sc.
4th rnd: Ch 1. *1 sc in each of next 2 sc. 2 sc
in next sc. Rep from * around. Join with sl st to
first sc. 32 sc.
5th rnd: Ch 1. *1 sc in each of next 3 sc. 2 sc
in next sc. Rep from * around. Join with sl st to
first sc. 40 sc.
Cont in same manner, inc 8 sts every rnd to 88 sc.
Next rnd: Ch 1. 1 sc in each sc around. Join
with sl st to first sc. Fasten off.

GUSSET
With MC, ch 7.
1st row: (RS). 1 sc in 2nd ch from hook. 1 sc
in each sc to end of ch. 6 sc. Turn.
2nd row: Ch 1. 1 sc in each sc to end of row.
Turn.
Rep last row until work from beg measures 22 ins
[56 cm], ending with a WS row. Fasten off.
Pin Gusset to Front and Back, having top
opening approx 4 ins [10 cm] wide.
To join Back and Gusset: Join MC with sl st
to beg of Gusset. Ch 1. Working through both
thicknesses (where appropriate), work 1 rnd of
sc. Join with sl st to first sc. Fasten off.
To join Front and Gusset: Working along
opposite side of Gusset, join A with sl st to beg
of Gusset. Ch 1. Working through both
thicknesses (where appropriate), work 1 rnd of
sc. Join with sl st to first sc. Do not fasten off.
Cont as follows for Petals:
First Petal: 1st row: Ch 1. 1 sc in same sp as
last sl st. 1 sc in each of next 10 sc. Turn. Leave
rem sts unworked. 11 sc.
**2nd row: Ch 1. 1 sc in first sc. (2 sc in next
sc. 1 sc in each of next 3 sc) twice. 2 sc in next
sc. 1 sc in last sc. 14 sc. Turn.
3rd to 6th rows: Ch 1. 1 sc in each sc to end
of row. Turn.
7th row: Ch 1. 1 sc in first sc. Draw up a loop
in each of next 2 sts. Yoh and draw through all
3 loops on hook – sc2tog made. 1 sc in each sc to
last 3 sts. Sc2tog over next 2 sts. 1 sc in last sc.
Turn.
Rep last row 3 times more. 6 sts.
Next row: (RS). Miss first 2 sts. 6 dc in next sc.
Miss next 2 sts. Sl st in last sc. Fasten off.**
Second to Eighth Petals: With RS of work
facing, join A with sl st to next missed sc of
joining rnd. Ch 1. 1 sc in same sp as last sl st.
1 sc in each of next 10 sc. Turn. Leave rem sts
unworked. 11 sc.
Work from ** to ** as given for First Petal.
Eyes (make 2).
With A, ch 2.
1st row: 4 sc in 2nd ch from hook. Turn.
2nd row: Ch 1. 2 sc in each sc across. 8 sc.
Turn.
3rd row: Ch 1. *1 sc in next sc. 2 sc in next sc.
Rep from * to end of row. Fasten off.
Shoulder straps (make 2).
With MC, ch 49.
1st row: (RS). 1 hdc in 3rd ch from hook and
each ch to end of ch. 47 sts. Turn.
2nd row: Ch 2 (does not count as st). 1 hdc in
each hdc to end of row. Turn.
Rep last row twice more. Fasten off.

FINISHING
Sew straps to Back of Bag. Sew eyes in position.
With A, embroider eyelashes and mouth with
stem st as shown in picture.

6Bình thường M07 26/7/2011, 23:15

ilangilang

ilangilang
Cuộn len khá to
Cuộn len khá to
Kiểu này đúng màu mình thích luôn, mà đơn giản nữa nên mê cực kì^^
Giỏ, Túi xách, Ví,... Tab-6
Spoiler:
MATERIALS:

6 skeins Winter White
3 skeins Brown
"Boye" crochet hook Size K
(4) 1-1/2" Metal Rings


Note: Work with double yarn throughout.

___SIDES: With Winter White, ch 23.
___Row 1: Starting in 2nd ch from hook, work 22 sc across, ch 1, turn.
___Row 2: 1 sc in each sc, ch 1, turn. Repeat Row 2 for 48 more rows. Fasten off.

___GUSSETS: Make 2: Ch 10. Work on 9 sc for 20 rows. Fasten off.

___STRAPS: Make 4: With Brown, ch 26. Starting in 2nd ch, work 1 sc in each ch to last ch, 3 sc in last ch, then working back on other side of chain, 1 sc in each st. Fasten off.

___HANDLES: Make 2: With Brown, ch 38. Work same as straps.

___FINISHING: Baste gussets in place. On right side with single strand of Brown, work 2 sc in every other row along sides and bottom as shown. With double Brown, work 2 rows of sc on top edges only of back and front. Sew straps in place as shown with 3" extending at top. Join handles to straps with 1-1/2" metal rings.

7Bình thường M08 27/7/2011, 14:37

luna

luna
Cuộn len rất to
Cuộn len rất to

8Bình thường M09 27/7/2011, 21:30

merry_ly


Cuộn len nhỏ
Cuộn len nhỏ
Lần đầu em up bài,có gì phuthuylon sửa giùm mình nhé.
Giỏ, Túi xách, Ví,... 1111or
chart

9Bình thường M010 27/7/2011, 22:50

aries88_nt

aries88_nt
Cuộn len nhỏ
Cuộn len nhỏ

10Bình thường M011 27/7/2011, 23:03

aries88_nt

aries88_nt
Cuộn len nhỏ
Cuộn len nhỏ

11Bình thường M012 27/7/2011, 23:07

aries88_nt

aries88_nt
Cuộn len nhỏ
Cuộn len nhỏ

12Bình thường M013 27/7/2011, 23:15

aries88_nt

aries88_nt
Cuộn len nhỏ
Cuộn len nhỏ

13Bình thường M014 27/7/2011, 23:23

aries88_nt

aries88_nt
Cuộn len nhỏ
Cuộn len nhỏ
thích những cái nhỏ xinh thế này Razz
Giỏ, Túi xách, Ví,... Kotike1
chart

14Bình thường M015 28/7/2011, 08:51

merry_ly


Cuộn len nhỏ
Cuộn len nhỏ
Giỏ, Túi xách, Ví,... Bolsajolievermelhafrent
Chart
Spoiler:
Material:
· Acrylic yarn (light fingering) off-white ( I used three strands throughout)
· Crochet hook size 4.5 mm
· Fabric for lining
· Cardboard for bottom
· One zipper
· A pair of purse handles (I made mine myself)
Size:
approx. 13 inches in height and 16 inches in width

Gauge:
7 dc x 4 rows= 2 inches

Special stitches:
B (bobble): yrh, insert hook into the front loop of st, draw up a long loop,rep 4 times from= 11 loops on hook, yrh, draw through 10 loops, yrh, draw through the 2 loops on the hook.
C1( over three sts): Skip first st, FPDCin 2nd st, yrh, insert hook into the first st, draw up a loop(3 loops on the hook), yrh,draw through 2 loops, insert hook into the third st, draw up a loop(4 loops on hook), yrh, draw through 2 loops, yrh, draw through all 3 loops on the hook.FPDC in 2nd stitch again.
C2( over 2 sts): skip 1st st, FPDC in 2nd st, ! dc in first st.
C3 (over 2 sts): skip 1st st, 1 dc in 2nd st, FPDC in 1st st.
C4 (over 5 sts): Skip 1st st, 1 dc in each of the next two sts, FPDC tog in the 1st and 5th st, I dc in the 3rd st again and then in the 4th st.

Method:
Three strands of yarn are used through out the piece except for the chain with tassels where I used six.

Body: Chain 110 sts, jn with sl st to the first ch, taking care not to twist the piece.

Round 1: Ch 3 (counts as 1st dc), work 1 dc in each chain across, jn with sl st to the 3rd ch of the initial ch3. (110 dc).

Round 2 : same as round 1.

Round 3: Ch 3, 1 dc in each of the next 9 dc, *work B (bobble) in next dc, 1 dc in next 9 dc, B in next dc, 1 dc in each of next 18 dc, B in next dc, 1 dc in next 9 dc, B in next dc**, 1 dc in next 15 dc, rep from* to** once. 1 dc in next 5 dc , jn.(110 sts)

Round 4: same as round 1.

Round 5: same as round 1.

Round 6: Ch3, 1 dc in each of next 27 dc, C1 over next 3 dc, 1 dc in each of next 52 dc, C1 over next 3 dc, 1 dc in each of next 24 dc, jn. (110 sts)

Round 7: Ch 3, 1 dc in each of next 27 dc, FPDC in next dc, 1 dc in next dc, FPDC in next dc, 1 dc in each of next 52 dc, FPDC in next dc, 1 dc in next dc, FPDC in next dc, 1 dc in each of next 24 dc, jn.

Round 8: Ch3, 1 dc in each of next 16 dc, *B in next dc, 1 dc in each of next 4 dc, B in next dc, 1 dc in each of next 4 dc, C2 over next 2 st, B in next dc, C3 over next 2 sts, 1 dc in each of next 5 dc, B in next dc, I dc in each of next 4 dc, B in next dc.** 1 dc in next 29 dc, rep from* to** once. 1 dc in each of next 12 dc, jn.

Round 9: Ch 3, 1 dc in each of next 26 dc, FPDC in next st, 1 dc in next 3 sts, FPDC in next st, 1 dc in each of next 50 dc, FPDC in next st, 1dc in each of next 3 sts, FPDC in next st, 1 dc in each of next 23 dc, jn. (110 sts)

Round 10: Ch 3, 1 dc in each of next 11 sts,* C1 over next 3 sts, 1 dc in each of next 11 dc, C2 over next 2 sts, B in next st, 1 dc in next st, B in next st ,C3 in next 2 sts, 1 dc in each of next 12 dc, C1 over next 3 dc, **1 dc in each of next 19 dc, rep from* to** once, 1 dc in each of next 7 dc, jn. (110 sts)

Round 11: Ch3, 1 dc in each of next 11 dc,* FPDC in next st, 1 dc in next st, FPDC in next st, 1 dc in each of next 11 dc, FPDC in next st, 1 dc in each of next 5 sts. FPDC in next st, 1 dc in each of next 12 dc, FPDC in next st, 1 dc in next st, FPDC in next st, **1 dc in each of next 19 dc. Rep from* to**once.1 dc in each of next 7 dc, jn.


Round 12: Ch3, 1 dc in each of next 10 dc, *C2 over next 2 sts, B in next dc, C3 over next 2 sts, 1 dc in each of next 9 dc, C2 in next 2 sts. (B in next st, 1 dc in next) twice, B in next st, C3 over next 2 sts, 1 dc in each of next 10 dc, C2 over next 2 sts, B in next st, C3 over next 2 st**, 1 dc in each of next 17 dc,. Rep from *to **once. 1 dc in each of next 6 dc, jn.

Round 13: Ch 3, 1 dc in each of next 10 dc,* FPDC in next dc , 1 dc in each of next 3 sts, FPDC in next, 1 dc in each of next 9 dc, FPDC in next st, 1 dc in each of next 7 sts, FPDC in next st, 1 dc in each of next 10 dc, FPDC in next, 1 dc in each of next 3 sts, FPDC in next st**, 1 dc in each of next 17dc. Rep from* to** once, 1 dc each of next 6 dc, jn.

Round 14: Ch3, 1 dc in each of next 9 dc, *C2 over next 2 sts, B in next, 1 dc in next dc, B in next, C3 over next 2 sts, 1 dc in each of next 3 dc, B in next dc, 1 dc in each of next 3 dc, C3 over next 2 sts, (B in next st, 1 dc in next st ) three times. B in next st, C3 over next 2 sts, 1 dc in each of next 3 dc, B in next dc, 1 dc in each of next 4 dc, C2 over next 2 sts, B in next, 1 dc in next, B in next, C3 over next 2 sts**. 1 dc in each of next 15 dc, rep from *to** once, 1 dc in each of next 5 dc, jn.(110 sts)

Round 15: Ch3, 1 dc in each of next 9 dc,* FPDC in next st, 1 dc in each of next 5 sts, FPDC in next st, 1dc in each of next 7 dc, FPDC in next st, 1 dc in each of next 9 sts, FPDC in next st, 1 dc in each of next 8 dc, FPDC in next st, 1 dc in each of next 5 sts, FPDC in next st**, 1 dc in each of next 15 sts, rep from* to** once. 1 dc in next 5 dc, jn.

Round 16: Ch3, 1 dc in each of next 8 sts, *C2 over next 2 sts, (B in next st, 1 dc in next st) twice, B in next st. C3 over the next 2 sts, 1 dc in each of next 5 dc, C2 over next 2 sts, (B in next st, 1 dc in next st) 4 times, B in next st, C3 over the next 2 sts, 1 dc in each of next 6 sts. C2 over next 2 sts, (b in next st, 1 dc in next st) twice, B in next st, C3 over next 2 sts**, 1 dc in each of next 13 dc, rep from* to**, 1 dc in each of next 4 dc, jn.

Round 17: Ch3, 1 dc in each of the next 8 dc, *FPDC in next st, 1 dc in next 7 st, FPDC in next, 1 dc in each of next 5 dc, FPDC in next st, 1 dc in each of next 11 sts, FPDC in next st, 1 dc in each of next 6 sts, FPDC in next st, 1 dc in each of next 7 sts, FPDC in next st.** 1 dc in each of next 13 dc, rep from *to **once, 1 dc in each of next 4 dc, jn.

Round 18: Ch 3, 1 dc in each of the next 8 dc, *C3 over next 2 sts, 1 dc in next st, (B in next st, 1 dc in next st) twice, C2 over the next 2 sts, 1 dc in each of next 5 dc, C3 over next 2 sts (1 dc in next, B in next st) 4 times, 1 dc in next st, C2 over next 2 sts, 1 dc in each of next 6 sts, C3 over next 2 sts, (1 dc in next, B in next st) twice, 1 dc in next st, C2 over next 2 sts**, 1 dc in each of next 13 dc, rep from* to** once, 1 dc in each of next 4 dc, jn.( 110 sts)

Round 19: Ch 3, 1 dc in next 9 dc, *FPDC in next st, 1 dc in each of next 5 sts, FPDC in next st, 1 dc in each of next 7 dc, FPDC in next st, 1 dc in each of next 9 st, FPDC in next st, 1 dc in each of next 8 dc, FPDC in next st, 1 dc in each of next 5 sts, FPDC in next st**, 1 dc in each of next 15 dc, rep from *to** once, 1 dc in each of next 5 dc, jn.

Round 20: Ch 3, 1 dc in each of next 9 dc, *C3 over next 2 sts, 1 dc in next, B in next st, 1 dc in next st, C2 over next 2 sts, 1 dc in next st, B in next , 1 dc in next 3 st, B in next st, 1 dc in next st, C3 over next 2 st, (1 dc in next st, B in next st) 3 times, 1 dc in next st, C2 over next 2 sts, 1 dc in next st, B in next st, 1 dc in next 4 sts, B in next st, 1 dc in next st, C3 over next 2 sts, 1 dc in next st, B in next st, 1 dc in next st, C2 over next 2 sts**, 1 dc in each of next 15 sts, rep from *to** , 1 dc in each of next 5 sts.

Round 21: Ch 3, 1 dc in each of next 10 dc,* FPDC in next st, 1 dc in each of next 3 sts, FPDC in next st, 1 dc in each of next 9 dc, FPDC in next st, 1 dc in each of next 7 sts, FPDC in next st, 1 dc in each of next 10 dc, FPDC in next, 1 dc in each of next 3 sts, FPDC in next**, 1 dc in each of next 17 dc, rep from *to** , 1 dc in each of next 6 sts, jn.(110 sts)

Round 22: Ch 3, 1 dc in each of next 10 dc, *C4 over 5 sts, 1 dc in each of next 9 sts, C 3 over next 2 sts, ( 1 dc in next, B in next st) twice, 1 dc in next st, C 2 over next 2 sts, 1 dc in each of next 10 dc, C4 over next 5 sts**, dc in each of next 17 dc, rep from* to** once, 1 dc in each of next 6 dc, jn.

Round 23: Ch 3 , 1 dc in each of next 25 dc,* FPDC in next st, 1 dc in next 5 sts, FPDC in next st**, 1 dc in next 48 dc, rep from *to** once. 1 dc in next 22 dc, jn.(110 sts)

Round 24: Ch 3, 1 dc in next 25 dc,* C3 over next 2 sts, 1 dc in next st, B in next st, 1 dc in next, C2 over next 2 sts**, 1 dc in each of next 48 dc, repeat from* to** once, 1 dc in each of next 22 dc, jn.

Round 25: Ch 3, 1 dc in each of next 26 dc, *FPDC in next st, 1 dc in next 3 sts, FPDC in next st**, 1 dc in each of next 50 dc, rep from* to **once, 1 dc in next 23 dc, jn.

Round 26: ch 3, 1 dc in each of next 26 dc, C4 over next 5 sts, 1 dc in each of next 50 dc, C4 over next 5 sts, 1 dc in each of next 23 sts, jn.

Round 27: Ch 3, 1 dc in each of next 13 dc, B in next, 1 dc in next 12 dc, B, 1 dc in next 6 dc, B in next dc, 1 dc in each of next 13 dc, B in next, 1 dc in next 19 sts, B in next st, 1 dc in next 14 sts, B in next st, 1 dc in next 6 sts, B in next , 1 dc in next 12 dc, B in next dc, 1 dc in next 6 sts, jn.( 110 sts)

Round 28: same as round 1.

Round 29: same as round 1.
Round 30: Ch 2, 1 sc in each of the dc across, jn and fasten off.

Bottom:
Chain 8, dc in 4th ch from hook. Dc in the next 4 ch.turn
Row 2: ch3, 1 dc in each of next 5 dc, turn.
Repeat row 2 until the desired length is reached. Fasten off.
(I made a very narrow bottom. Increase the foundation chain to the desired width, if you want a larger bottom for the bag.

Finishing:
Sew the bottom to the body. Cut and sew lining for the bag. I had a pocket with zippers attached to the lining. I used a piece of cardboard within two layers of fabric for the bottom. Stitch handles in place.


Drawstring with tassels: Using 6 strands of yarn, chain a desired length of drawstring. Weave the drawstring through round 27 of the body of the bag, (see pic). Make two tassels and attach to the ends. ( passed the drawstring through the crocheted piece as well as the lining. I sew 4 buttonholes in the fabric for that purpose.Được sửa bởi merry_ly ngày 28/7/2011, 14:57; sửa lần 1.

15Bình thường M016 & M017 28/7/2011, 13:32

ilangilang

ilangilang
Cuộn len khá to
Cuộn len khá to
Bởi mình gà mờ nên chỉ thích mí kiểu đơn giản dễ làm như thế này thui hihi

Giỏ, Túi xách, Ví,... TOTE3
Spoiler:
Pattern note: The ch 3 at the end of each row counts as the first dc of the
next row.

Ch 4; join with a sl st to form ring.
Row 1: Ch 3 to count as the first dc, work 7 more dc in the ring; ch 3, turn. (8 dc)
Row 2: Dc in the first dc, 2 dc in each remaining dc across; ch 3, turn. (16
dc)
Row 3: Repeat row 2. (32 dc)
Row 4: Dc in the first dc and in each dc across, 2 dc in the top of the
turning ch; ch 3, turn. (34 dc) (Increase made at each end of the row.)
Row 5: Repeat row 4. (36 dc)
Row 6: Repeat row 2. (72 dc)
Row 7: Repeat row 4. (74 dc)
Row 8: Repeat row 4. (76 dc)
Row 9: Repeat row 4. (78 dc)
Row 10: Repeat row 4. (80 dc)
Row 11: Dc in the first dc (dc in the next dc, 2 dc in the next dc) across, dc
in the turning ch; ch 3, turn. (120 dc)
Row 12: Repeat row 4. (122 dc)
Row 13: Repeat row 4. (124 dc)
Row 14: Repeat row 4. (126 dc)
Row 15: Repeat row 4. (128 dc)
Row 16: Repeat row 4. (130 dc) Fasten off. Weave in ends.
Handle
Ch 220; being careful not to twist ch, join with a sl st to the first ch.
Round 1: Ch 3 to count as the first dc, dc in each ch around; join with a sl
st to the top of the beginning ch 3. (220 dc)
Round 2: Repeat round 1.
Rounds 3-5: Repeat round 1.
Assembly
Iron each crocheted piece to block. If you’d like to line your tote, lay the
crocheted pieces on the fabric, trace around them, add seam allowance and
cut out. Sew the lining together to fit the bag and turn inside out.
Sl st row 16 of one of the bag pieces to 130 stitches of row 5 of the handle,
then continue working sl st’s in the remaining 90 handle sts; join with a sl
st to the first sl st; fasten off. Sl st row 16 of the other bag piece to 130
stitches of the free loops of the foundation ch of the handle, then continue
working sl st’s in the remaining 90 handle sts; join with a sl st to the first sl
st; fasten off. Weave in ends.
Insert optional lining into bag, and whip st to handle and bag opening. If
desired, sew each half of the snap to the inside of bag, behind the
beginning ring.

Giỏ, Túi xách, Ví,... Knitorcrochet2a

Spoiler:
STITCH EXPLANATION:
Front post double crochet (FPdc): yo, insert hook from front to back to front again around the post of next st, yo, draw yarn through st, (yo, draw yarn through 2 loops on hook) twice.
NOTES:
1. The beg ch 1 counts as a sc and will be referred to as sc throughout.

TOTE
Ch 59.
Foundation row: Working in the BL of each ch, starting in 2nd ch from hook, work 1 sc in each ch across row, turn—58 sc.
Row 1 (eyelet row) (RS): Ch 1 (counts as a sc now and throughout), sk first sc, working in the BL only, sc in next sc, ch 1, sk next sc, 1 sc in each sc across to within last 3 sc, ch 1, sk next sc, 1 sc in next sc, sc in top of tch, turn.
Row 2: Working in BL only, ch 1, sk first sc, 1 sc in next sc, 1 sc in next ch-1 space, 1 sc in each sc across to next ch-1 space, 1 sc in next ch-1 space, 1 sc in each of the last 2 sts, turn.
Rows 3–4: Rep Rows 1–2.
Row 5 (begin cable pat): Ch 1, sk first sc, working in BL only, 1 sc in next sc, ch 1, sk next sc, 1 sc in next sc, *working in both loops of sts, 1 sc in each of the next 6 sc, FPdc around the post of next st, 1 sc next sc, FPdc around the post of next st; rep from * once, 1 sc in each of next 14 sc, **FPdc around the post of next st, sc in next sc, FPdc around the post of next st, 1 sc in each of next 6; rep from ** once, working in BL only, 1 sc in next sc, ch 1, sk next sc, 1 sc in each of last 2 sts, turn.
Row 6: Ch 1, sk first sc, working in BL only, 1 sc in next sc, 1 sc in next ch-1 sp, 1 sc in next sc, working in both loops of sts, 1 sc in each st across to within last 4 sts, working in BL only, 1 sc in next sc, 1 sc in next ch-1 sp, 1 sc in each of last 2 sts, turn.
Row 7: Ch 1, sk first sc, working in BL only, 1 sc in next sc, ch 1, sk next sc, 1 sc in next sc, *working in both loops of sts, 1 sc in each of next 6 sc, FPdc around the post of next FPdc, 1 sc in next sc, FPdc around the post of next FPdc; rep from * once, 1 sc in each of next 14 sc, **FPdc around the post of next FPdc, 1 sc in next sc, FPdc around the post of next FPdc, 1 sc in each of the next 6 sc; rep from ** once, working in BL only, 1 sc in next sc, ch 1, sk next sc, 1 sc in each of last 2 sts, turn.
Row 8: Rep Row 6.
Row 9: Ch 1, sk first sc, working in BL only, 1 sc in next sc, ch 1, sk next sc, 1 sc in next sc, *working in both loops of sts, sc in each of next 6 sc, sk next FPdc and next sc, FPdc around the post of next FPdc, 1 sc in skipped sc, FPdc around the post of last skipped FPdc (cable twist made) rep from * once, 1 sc in each of next 14 sc, **sk over next FPdc and next sc, FPdc around the post of next FPdc, 1 sc in skipped sc, FPdc around the post of last skipped FPdc, 1 sc in each of next 6 sc; rep from ** once, working in BL only, 1 sc in next sc, ch 1, sk next sc, 1 sc in each of last 2 sts, turn.
Rows 10–11: Rep Rows 6–7.
Rep Rows 6–11 until piece measures 25" (63.5 cm) from beg, then rep Rows 2–3 twice. End off.

Lining
Line bag while flat before assembly.
Cut the fleece interfacing so it does not cover the eyelet edges. Hand-sew in place. Cut the lining fabric 1” (2.5 cm) larger than the fleece. Fold under all sides ½” (1.3 cm). Sew the lining to the bag, over the interfacing.

Finishing
Twisted Cord (Make 2)
Cut two strands of yarn, each 4½ yd. (4 m), hold together, fold in half. Anchor the folded end, twist these strands until they become very tightly wound. Being sure not to release ends, bring cut ends and folded ends together, hold up and allow to twist into a cord. Tie the loose side tightly, about 1½" (4 cm) from end, to form a small tassel and to anchor cord. Make a second cord.
Using a large safety pin, weave the finished cords in and out of the eyelet holes at edges of bag; draw up tightly.
Using leftover purse yarn and a tapestry needle, sew the handles to the top corners of the bag.
Tie opposite cord ends together in bows at the base of the handles.

16Bình thường M018 28/7/2011, 13:52

ilangilang

ilangilang
Cuộn len khá to
Cuộn len khá to
Số thứ tự của các mẫu nhờ phuthuylon chỉnh lại luôn vì các post trước ko đề số nên cũng ko biết tới đâu rồi. Thanks
Giỏ, Túi xách, Ví,... Purse_hard

Spoiler:
Designed by Sylvia Landman
Materials needed:
• about 100m of Silk Serica — we used color 2013 Light Gold
• steel crochet hook size 4
• small, coil-less safety pin (regular safety pins will snag silk thread)
• optional: 80 beads to match or complement thread color
• fabrics: lining — 12-inch square of matching satin; interlining — 12-inch square of soft lining fabric
• one tapestry needle size 22 or size to fit through beads and thread
Stitch gauge: 8 sc (across top opening of bag) = 1 inch

Instructions:
Ch 12, form into a ring with 1 sl st into first ch.
ROW 1: Ch 3, 35 dc in ring. End with 1 slip st in top of starting ch. Ch 1, turn.
ROW 2: Working in back lp of ea dc, work 1 sc in ea dc around. (36 sc counting starting ch of 1, as 1st sc.) Turn.
ROW 3: Working in back lp only, 1 sc in ea sc. End with 1 sl st in 1st sc. Do NOT turn at end of row.
ROW 4: Ch 3, sk 1st sc, work in both lps of ea sc (1 dc in ea of next 3 sc, ch 3) 9 times, ch 3, 1 sc in ea of next 7 sc, sk last sc.
ROW 5: (Ch 3, 2 dc in center dc of next 3-dc block, ch 2, 2 dc in same st, [dc shell made] 9 times) ch 3, 2 sc in ch-3 sp, 1 sc in ea of next 7 sc, 2 sc in last ch-3 sp. (11 sc in solid block of sc at top of purse + 9 dc shells)
ROW 6: Ch 3, (shell in center of next shell, ch 6.) 9 times, ch 3, 2 sc in next lp, 1 sc in ea of next 11 sc, 2 sc in last lp. (15 sc in solid block + 9 shells).
ROW 7: (Ch 3, 9 dc in center of next shell, ch 3, 1 sc in ch-6 lp) 9 times, ch 3, 2 sc in next lp, 1 sc in ea of next 15 sc, 2 sc in last lp. (19 sc + 9-dc shells.)
ROW 8: (Ch 12, 1 sc in 5th dc of ea 9-dc group,) 9 times, ch 3, 2 sc in next lp, 1 sc in ea of next 19 sc, 2 sc in last lp. (23 sc + 9 ch-12 lps.)
ROW 9: Ch 3, (12 dc in ea lp) 9 times, ch 3, 2 sc in next lp, 1 sc in ea of next 23 sc, 2 sc in last lp. (27 sc + 9, 12-dc groups.)
ROW 10: Ch 3, 1 dc in ea of next 3 dc, (ch 3, 1 dc in ea of next 6 dc) 16 times, ch 3, 1 dc in ea of next 3 dc, ch 3, 2 sc in next lp, 1 sc in ea of next 27 sc, 2 sc in last lp. (31 sc, + 17 groups of 6 dc + 3 dc to start and finish round.)
ROW 11: Ch 3, dc-shell in first sp, (dc-shell in next lp, ch 4) ch 3, 2 sc in last lp, 1 sc in ea sc, 2 sc in last lp. (35 sc + 18 shells.)
ROW 12: Ch 3, (shell in center of next lp, ch 5) 18 times, 2 sc in next lp, 1 sc in ea sc, 2 sc last lp, ch 3. (39 sc + 18 shells.)
ROW 13: (Ch 3, 2 dc in next shell, ch 4, 1 sc in 1st ch of ch-4 ch, [1 picot made] 4 times in same shell, 2 dc in same shell, [1 large picot shell made] ch 3, insert hk under both ch lps of last 2 rounds and work 1 sc) 18 times, 2 sc in next lp, 1 sc in ea sc, 2 sc in last lp. (43 sc + 18 lge picot shells). End off thread.
Repeat rnds 1-13 to make second half of bag identical to the first.
Beads
Thread 76 beads onto a spool of Silk Serica thread. (Reserve 4 rem beads for drawstring handles.) Choose a tapestry needle that will pass through both the bead eye while large enough to thread needle with silk.
Crochet both halves together to include beads as follows:
Hold both halves together, one over the other, wrong sides facing to join. Ch 2, 1 sc in 1st picot of front half of bag, ch 2, 1 sc in 1st picot of back half of bag, ch 2, 1 sc in next picot of front half of bag, bring 1 bead upward on thread holding it firmly against the hk, sl st to hold bead in place, ch 2, 1 sc in next picot of back half of bag. Repeat, around the edges of both halves of bag, placing a bead after completing ea sc on front half of bag. Make sure that you are always joining the picots from one half of the bag to the corresponding picot of the second. You should have 4 beads for each picot in ea large picot shell. Rep until both sides are joined together leaving sc sections separate to form opening at top of bag. Do not cut thread.
Edging:
Work around top opening of bag only using the strand of silk thread still in place:
RND 1: Ch 5, (sk 2 dc, 1 dc in next lp) twice, ch 5, 1 dc in sp between next 4-dc group, ch 5, sk next 2 dc, 1 dc in next lp, ch 5 (1 dc in next sc and in ea 3rd sc around bag opening,) end with ch 5, 1 dc in last sp, ch 5, sk 2 dc, 1 dc between last 2 dc, ch 3, sl st in 3rd ch of starting ch. (42 lps)
RND 2: Ch 3, (1 dc, ch 2, 2 dc) in 1st lp, *ch 3, 1 sc in next lp, ch 3, dc-shell in next lp. Rep from * around. (21 dc-shells.)
RND 3: Sl st to reach next ch 3 sp in center of shell, ch 3, (counts as 1st dc of 1st shell only, complete lge picot shell as in row 13, *sk next 2 lps, 1 lge picot shell in ea ch 2-sp of ea shell of prev rnd. End with 1 sl st in 1st st of 1st shell, end off. Weave in all cut ends.
Draw-string handles: make 4
Using same hk and silk thread, crochet a chain 32-inches long.
Turn, ch 1, sc into ea ch to end. Cut thread leaving 5-inch tails.
Starting at side seam of bag, thread strip in and out of the lowest row of shell spaces on one side of bag. Withdraw strip at opposite edge of side seam. Pull strip until even at both sides. Turn purse and repeat for back half of purse.
Staring at side seam of bag, thread 3rd strip in and out of the row of shell spaces just above the first, taking care to alternate the spaces used with the previous strip. End at side seam. Rep for 4th strip.
Pull strips evenly so they extend beyond the sides of the purse evenly.
Close handles:
Take cut ends of silk on ea strip and using the needle, thread 1 bead onto the end of the silk. Rep for second strip on same side of bag. Join ends of strips by passing the needle through the eye of both beads 2 or 3 times as space allows in the bead hole. Cut rem thread ends and weave them into the sc portion of each strip. Rep for opposite of bag. Bag closes by pulling each dbl handle on ea side to gather. To open, pull gathers apart. Dry block by pinning purse and handles on blocking board. Be sure to use rust-proof pins to avoid leaving marks on silk. Cover with a damp cloth for an hour or so. Remove cloth and allow bag to dry thoroughly.
Lining and interlining:
Choose matching or contrasting color of heavy satin for lining. Cut 2.
Choose a lighter weight in harmonious color for interlining. Cut 2. Do not use heavy satin for both layers or purse will become stiff and may lose its shape.
Cut fabric using blocked purse as a pattern, allowing at least one-inch of seam allowance around the edge of the purse. Baste the two pieces of satin together, right sides facing. Turn right outside and drop lining into purse. Adjust seam allowances as needed to completely fill the purse without wrinkles. Remove satin lining from purse and stitch around by hand or machine to fit purse. Trim excess fabric in seam allowance. Turn right side out and press seams well around. Set aside.
Cut interlining using the same pattern shape as you used for the final shape/size of satin lining. Right sides facing, sew around making seam allowance 1/8” smaller than lining. This allows the weight of the contents of the bag to be borne by the interlining rather than to stretch the lace itself. Do not turn interlining inside out. Instead, drop it into the lining so seam allowances of interlining lie against the wrong side of lining. Use your hand to make sure both layers are even throughout.
Last, turn the seam allowances of both lining and interlining to fit the last row of the sc crocheted portion of the bag. Manipulate so that both seam allowances face each other, leaving neat folds of each fabric layer at top. Pin with long silk pins around the opening of bag. Ease as needed to avoid tucks as lining is just a bit larger than interlining. When both layers are smooth and pinned around the bag’s opening, using matching silk thread and tiny whipped stitches, attach both fabric layers as one around the crochet portion of bag. Make sure not to catch the handle strips into your stitching otherwise the draw-strings will not be able to be pulled together to open or close. They must slide easily through the spaces of the lace.

17Bình thường M019 29/7/2011, 09:09

luna

luna
Cuộn len rất to
Cuộn len rất to
phuthuylon ơi chị đưa mấy mẫu này lên e săp xếp , sửa lại giúp chị nhé chị k biết cách làm như trên .

Giỏ, Túi xách, Ví,... Motiivkott14

https://2img.net/r/ihimizer/img818/914/motiivkott14c.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img6/8219/motiivkott14b.jpgĐược sửa bởi luna ngày 30/7/2011, 08:27; sửa lần 1.

18Bình thường M020 9/8/2011, 16:06

nhochotmit


Cuộn len nhỏ
Cuộn len nhỏ
Mình xin đóng góp mẫu này. Chúc các bạn vui.

[img]Giỏ, Túi xách, Ví,... 032ouh.th [/img]
chart

19Bình thường M021 14/8/2011, 08:16

kieuthy050682

kieuthy050682
Cuộn len to
Cuộn len to

20Bình thường M022 14/8/2011, 08:31

kieuthy050682

kieuthy050682
Cuộn len to
Cuộn len to

21Bình thường M023 14/8/2011, 08:35

kieuthy050682

kieuthy050682
Cuộn len to
Cuộn len to

22Bình thường M024 14/8/2011, 08:40

kieuthy050682

kieuthy050682
Cuộn len to
Cuộn len to

23Bình thường M025 14/8/2011, 19:09

kieuthy050682

kieuthy050682
Cuộn len to
Cuộn len to
Giỏ, Túi xách, Ví,... Chic-Shell-Purse
Spoiler:
Materials:
• Sport Weight Yarn – approx. 3 oz
• Crochet Hook, Size H [5.00 mm]
Instructions:
FOR SIDES (make 2)
1. Rnd 1: Ch 4, 11 dc in fourth ch from hook, slip st to top of beginning ch. (12 dc)

2. Rnd 2: Ch 3, dc in same st, 2 dc in each st around. Slip st to top of beginning ch. (24 dc)

3. The following are only partial rounds used to create an oblong shaped fabric.

4. Rnd 3: Ch 3, dc in same st. 2 dc in next 19 sts, leaving four sts un-worked. (40 dc)

5. Rnd 4: Ch 1, turn, sc in front loop of same st and in front loop of each st around. (40 sc)

6. Rnd 5: Ch 3, turn, dc in each st around. (40 dc)

7. Rnd 6: Ch 1, turn, sc in front loop of same st, *2 sc in front loop of next st, sc in front loop of next st* around. (60 sc)

8. Rnd 7: Ch 3, turn, dc in each st around. (60 dc)

9. Rnd 8: Ch 1, turn, sc in front loop of same st, *2 sc in front loop of next st, sc in front loop of next st* nine times. (28 sc)

10. Rnd 9: Ch 3, turn, dc in each st around. (28 dc)

11. Rnd 10: Ch 1, turn, sc in front loop of same st, *2 sc in front loop of next st, sc in front loop of next st* 12 times. (37 sc)

12. Rnd 11: Ch 3, turn, dc in each st around. (37 dc) Fasten off.

13. With wrong side facing, skip 23 sts on Rnd 7 and continue as follows:

14. Rnd 8: Attach with a sc in the front loop of st, *2 sc in front loop of next st, sc in front loop of next st* nine times. (28 sc)

15. Rnd 9: Ch 3, turn, dc in each st around. (28 dc)

16. Rnd 10: Ch 1, turn, slip st in same st and next 2 sts, sc in front loop of next st, *2 sc in front loop of next st, sc in front loop of next st* 12 times. (37 sc)

17. Rnd 11: Ch 3, turn, dc in each st around. (37 dc) Fasten off.
ASSEMBLY
1. With right sides facing join together with a row of sc leaving center of purse open.

2. Fasten off, turn right side out.

3. Make handle by joining two sts to the right of one of the top seams.

4. Crochet 22 rows of 4 sc.

5. Whipstitch handle to opposite side of purse.

6. Work one row of sc around sides of purse handles and around U shaped section of each side.

7. Use the closure of your choice.

8. The photo shows a simple snap closure sewn into the inside of the purse.
Notes:
1. Finished size: Approximately 12” at widest point and 10” tall with handle

2. Gauge: 14 sts & 3 rows = 4” X 4” in dc.

3. Special instructions: Divide yarn into two equal amounts and hold two strands of sport weight yarn together throughout.


24Bình thường M026 15/8/2011, 07:47

kieuthy050682

kieuthy050682
Cuộn len to
Cuộn len to

25Bình thường M027 15/8/2011, 07:52

kieuthy050682

kieuthy050682
Cuộn len to
Cuộn len to

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 

Free forum | © PunBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất